OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST

  
ON4CGA > PASCAL  24.12.97 00:09l 120 Lines 3741 Bytes #999 (999) @ WW
BID : 3764-F1FBB
Read: DG0MG DG8NFY DL5JSP DG0JCS DG0OKW DG1NSE DL6NCO DF9NE GUEST
Subj: BEGINNEN MET PASCAL (1)
Path: DB0MAK<DB0PV<DB0ISW<OE7XBB<IN3TRX<DB0FSG<DB0AAB<DB0ZKA<HB9OS<HB9EAS<
   DB0CZ<DB0GE<LX0PAC<ON7RC<ON1BWP<ON6AR<ON1CED<ON4KTK<F8KOT<F1JUW
Sent: 971223/2146Z @:F1JUW.FNPP.FRA.EU #:26892 [Mericourt] FBB7.00f1 $:3764-F1F
From: ON4CGA@F1JUW.FNPP.FRA.EU
To : PASCAL@WW

Date/time  : 20-dec 1997
Titel    : BEGINNEN MET PASCAL (1)
Oorspronkelijke titel: LES BASES DU PASCAL (1)
Van: F1FBB@F1JUW.FNPP.FRA.EU

Best 73 aan iedereen die dit leest.

Ik hoop hiermee aan degenen die het wensen, de beginselen van de PASCAL
programmeertaal te leren kennen, waarmee zij dan bij voorbeeld enkele
'werktuigen' of utilities kunnen programmeren die steeds standaard op een
PACKET station aanwezig zijn.
Ik heb niet de pretentie een pedagoog te zijn. Ik hoop alleen om dit alles zo
klaar en duidelijk en ondertussen zo eenvoudig mogelijk te houden.
Na de verzending van 2 berichten wacht ik even om te peilen naar de reakties
en interesse die er mag zijn voor PASCAL, om dan eventueel de serie verder te
zetten.

PASCAL GEZIEN DOOR TURBO PASCAL.

-1- ELEMENTEN VAN DE TAAL.

Ieder programma begint met het declaratiegedeelte.

 - Declaratie van de naam van het programma met het GERESERVEERDE WOORD
  "PROGRAM".
  voorbeeld : Program TEST;

 - Declaratie van de units met het GERESERVEERDE WOORD "USES".
  voorbeeld : USES CRT,DOS;
  De units zijn onderdelen van programma's of van bibliotheken van
  reeds gecompileerde routines, die gebruikt kunnen worden door het
  programma.
  De verschillende units zijn gescheiden door een komma en stoppen
  met een puntkomma.

 - Declaratie van constanten met het GERESERVEERDE WOORD "CONST".
  voorbeeld : CONST A = 'Hallo';
        CONST B : WORD = 23;
  { het is ten zeerste aan te bevelen om het type variabele te
   preciseren. De waarde 23 kan een geheel getal zijn (INTEGER),
   volledig niet geheel getal (WORD) of een octet (BYTE) }
  Wanneer geen enkele constante door het programma gebruikt wordt, dan is
  dit deel van de declaratie zinloos.
  De constanten worden na elkaar en gescheiden door een puntkomma ";"
  geschreven.
  In het algemeen schrijft men, om de leesbaarheid van het programma te
  verhogen, slechts 1 constante per lijn.

 - Declaratie van type variabelen met het GERESERVEERDE WOORD "TYPE".
  voorbeeld : TYPE s = ARRAY [1..255] OF CHAR;
  De Types kunnen de voor-gedefinieerde of de door de programmeur
  gedefinieerde zijn.
  De gedefinieerde types worden na elkaar geschreven, en gescheiden door een
  puntkomma.
  De namen van de types beginnen verplicht met een letter. De maximale naam-
  lengte waarmee de compilator rekening houdt, is 63 karakters.
  Tussen de naam en de bepaling van het type, plaatsen we het gelijkheids-
  teken "=".

 - Declaratie van de variabelen met het GERESERVEERDE WOORD "VAR".
  voorbeeld :
  VAR
   X,Y : INTEGER;
   E : REAL;

Elke lijn of instructie wordt beČindigd met een puntkomma. De commentaren
zijn ingesloten door: het teken "{" of "(*" aan het begin en "}" of "*)"
op het einde. Denk er aan om zoveel mogelijk commentaar in uw programma's te
verwerken, dit verhoogt merkelijk de leesbaarheid en laat u toe om, zelfs
jaren later, uw programma zonder problemen te herlezen...

Na het declaratiegedeelte volgt de programmacode of kortweg CODE.

De CODE begint steeds met het GERESERVEERDE woord "BEGIN" en
eindigt op "END.".
Let goed op het 'puntje' na de "END." .

Voorbeeld van een bronprogramma :


PROGRAM Voorbeeld;

CONST
  PI = 22/7;
  mijn_woord = 'Hallo';
TYPE
  mijn_type = STRING[20];

VAR
  A : STRING;
  B : INTEGER;
  C : WORD;
  D : mijn_type;

BEGIN
  A := D + ' Beste OM';
  WRITELN(D);
  WRITELN(A);
  C:=18+3;
  WRITELN(C);
END.


EINDE VAN DEEL 1

Vrij vertaald door / en reacties via: on4cga@on4ktk.wvl.bel.eu

De auteur: F1FBB
AX25 : F1FBB @ F1JUW.FNPP.FRA.EU
Tel : 03.21.49.85.33

QTH : Fouquiers Les Lens.
Dpt : 62 Pas de Calais.
Locator : JO10LK.
Voornaam : Raymond.


Read previous mail | Read next mail


 29.11.2020 05:23:33lGo back Go up