OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST

  
ON4CGA > PASCAL  30.12.97 00:07l 71 Lines 2351 Bytes #999 (999) @ WW
BID : 3809-F1FBB
Read: DG2NBN DK2ZA DL7UA DG0OKW DG1NSE DF9NE GUEST DJ9AO
Subj: BEGINNEN MET PASCAL (2)
Path: DB0MAK<DB0ERF<DB0HSK<PI8DRS<PI8DAZ<PI8GCB<PI8ZAA<PI8HWB<ON6AR<ON1CED<
   ON4KTK<F8KOT<F1JUW
Sent: 971229/2206Z @:F1JUW.FNPP.FRA.EU #:28744 [Mericourt] FBB7.00f1 $:3809-F1F
From: ON4CGA@F1JUW.FNPP.FRA.EU
To : PASCAL@WW

Date/time  : 27-dec 1997
Titel    : BEGINNEN MET PASCAL (2)
Oorspronkelijke titel: LES BASES DU PASCAL (2)
Van: F1FBB@F1JUW.FNPP.FRA.EU

PASCAL GEZIEN DOOR TURBO PASCAL.

-2- DE VERSCHILLENDE GEGEVENSTYPES.

  Een variabele declareren of aankondigen is een symbolische naam
  toekennen aan een bepaalde geheugenplaats.
  Men moet ook het TYPE aanduiden. Het type van een variabele bepaalt de
  waarden die zij kan aannemen en de soort bewerkingen die ze kan ondergaan.
  De DECLARATIE van het TYPE bepaalt de eigenschappen van het gekozen type.
  (Dit ziet er zeer ingewikkeld uit, maar enkele voorbeelden zullen u snel
  vertrouwd maken met deze materie)
  DECLARATIE VAN TYPE ---> identificatie = TYPE ;

  DE ENKELVOUDIGE TYPES :

    De enkelvoudige types bepalen groepen van opeenvolgende waarden.

    enkelvoudig type -> scalair type
             -> reČel type -> identificatie van het reČle type

    Een identificatie van het reČle type is 1 van de volgende standaard
    mogelijkheden:
        - REAL (reČle getallen)
        - SINGLE (enkelvoudig)
        - DOUBLE (dubbele)
        - EXTENDED (uitgebreid)
        - COMP (samengesteld).

  DE SCALAIRE TYPES :

    Deze types zijn onderverdelingen van de klasse van de enkelvoudige
    types. Alle enkelvoudige types anders dan reČle zijn van het scalaire
    type. De mogelijke waarden van een scalair type vormen een geordende
    reeks. Uitgenomen voor het type INTEGER is de eerste waarde steeds
    van de rang 0.
    Turbo Pascal kent 7 voorgedefiniČerde scalaire types:
      - INTEGER (gehele getallen)
      - SHORTINT (korte gehele getallen)
      - LONGINT (lange gehele getallen)
      - BYTE (octet)
      - WORD (woord)
      - BOOLEAN (booleaanse waarde-true/false).
    De gebruiker kan zelf nog twee andere types definiČren:
      - ENUMERATED (opsommingstype)
      - SUBRANGE (interval type)

EINDE VAN DEEL 2


Vrij vertaald door / en reacties via: on4cga@on4ktk.wvl.bel.eu

De auteur: F1FBB
AX25   : F1FBB @ F1JUW.FNPP.FRA.EU
Tel   : (Frankrijk) 03.21.49.85.33

QTH   : Fouquiers Les Lens.
Dpt   : 62 Pas de Calais.
Locator : JO10LK.
Voornaam : Raymond.
Read previous mail | Read next mail


 30.11.2020 22:07:19lGo back Go up