OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST

  
TA2MBD > TRAC     12.08.00 12:05l 45 Lines 1797 Bytes #999 (0) @ WW
BID : B8ATA1IST005
Read: GUEST
Subj: 17 AGUSTOS ETKINLIKLERI
Path: DB0AAB<DB0ZKA<DB0GPP<DB0LX<DB0CZ<HB9EAS<ON0BEL<WB0TAX<WA7V<KB7FRV<
      IK1ZNW<IK6IHL<IK6PYS<IK6RUY<I4UKI<IK0XWV<IK0MIL<TA2BBS<TA1IST
Sent: 000811/0111z @:TA1IST.#IST.TUR.EU [Istanbul KN41LA] BCM1.42n $:B8ATA1IST0
From: TA2MBD @ TA1IST.#IST.TUR.EU  (Sinan ÖZMEN)
To:   TRAC @ WW
Reply-To: TA2MBD @ TA2BBS.#ANK.TUR.EU
X-Info: No login passwordGENEL MERKEZ MESAJI 

Sayn žube Yöneticileri, 

17 A§ustos Günü yaŸanan felaketin kurbanlarn anmak, derne§imizce kurtarma 
‡alŸmalar srasnca yaplan ‡alŸmalar hatrlamak ve felaketten sonra 
kurulan sivil toplum örgütleriyle iliŸkilerimizi pekiŸtirmek ve onlarn 
arasndan yetiŸtirdi§imiz elemanlarla tatbikat yapmak amacyla 17 A§ustos 
2000 tarihinde 00:02 UTC (03:02 yerel saat)de HF'de bir ‡evrim baŸlatp ayn 
gün saat 15:00 UTC (18:00 yerel saat)e kadar farkl etkinlikler ba§lamnda bu
‡evrimi sürdürmeyi tasarlamaktayz. 

Gündüz etkinlikleri srasnda afet bölgesi ile di§er illerde oluŸan Sivil
Toplum Örgütleri ve Afet Yönetim Merkezlerini irtibatlandrmak v.b.
faaliyetler planlanmaktadr. Bu nedenle bölgenizdeki sivil savunma unsurlar,
Afet Yönetim Merkezleri ve varsa gönüllü arama-kurtarma ekipleri ile irtibat
kurmanz ve mümkünse Sivil Toplum Örgütlerinin anma i‡in toplanmaya karar
verdikleri yerlerde birer HF istasyon kurmak i‡in gerekli hazrlklar
yapmanz, etkinlikler srasnda yeni tanŸaca§nz Sivil Toplum Örgütlerine
faaliyetlerimiz ve amatör telsizcilik hakknda bilgi vermenizi rica ederiz. 

Not : Projenin ayrntlar hk. geliŸmeler olduk‡a tarafnza bilgi
verilecektir. Frekanslar : 7092 MHz +-QRM , 3775 - 3780 arasdr. Ayrca
yerel ve bölgeleraras Packet ba§lantlar, SSTV vb gösterilerin yaplmas da
tavsiye edilir. Bu ‡er‡evede yaplacak etkinliklerin mümkünse video (Super-8)
veya foto§raflanarak, ayrca yerel basnda konuyla ilgili ‡kacak haberlerin
de arŸivlenmek üzere Genel Merkeze ulaŸtrlmas önemle rica olunur. 

73 ! de TA1DF
Hüseyin M. ODABAž
TRAC Genel Sekreteri Paket-Radyo : ta2mbd
Read previous mail | Read next mail


 29.11.2020 05:46:31lGo back Go up