OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST

  
TA2MBD > TRAC   18.09.00 09:17l 25 Lines 784 Bytes #999 (0) @ EU
BID : 33636_TA2EY
Read: GUEST
Subj: Telekomünikasyon Kurumu
Path: DB0AAB<DB0SL<DB0FSG<I4UKI<IK5CKL<IK0XUM<IK0MIL<TA2BBS<TA2EY
Sent: 000913/1433Z @:TA2EY.#ESK.TUR.EU #:33636 [Eskisehir] FBB7.00g25 $:33636_T
From: TA2MBD@TA2EY.#ESK.TUR.EU
To : TRAC@EU

  Telekomünikasyon Kurumu TeŸkilatnn OluŸturuldu§una ˜liŸkin Duyuru ˜lan 

Telekomünikasyon Kurul BaŸkanl§ndan: 

Sayfa: 88 

TELEKOMÜN˜KASYON KURUMU TEžK˜LATININ OLUžTURULDU¦UNA ˜L˜žK˜N DUYURU 

Madde 1- 27/1/2000 tarih ve 4502 sayl Kanunun Ge‡ici 6'nc maddesi uyarnca, 
23/3/2000 tarih ve 2000/311 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile atanmŸ olan 
Telekomünikasyon Kurulunca oluŸturulan Telekomünikasyon Kurumu , faaliyete 
ge‡miŸtir. Buna ba§l olarak Telsiz Genel Müdürlü§ü'nün görev ve faaliyetleri 
sona ermiŸtir. 

Madde 2- Keyfiyet, 27/1/2000 tarih ve 4502 sayl Kanunun Ge‡ici 6'nc maddesi 
uyarnca ilan olunur. 21817/1- 


*************
Kaynak : Elektronik Bülten (TA1KB)
           *************


Read previous mail | Read next mail


 30.11.2020 12:08:19lGo back Go up