OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST

  
TA2MBD > TRAC   14.10.00 14:23l 24 Lines 776 Bytes #-7350 (0) @ EU
BID : 6243_TA2BBS
Read: DB0FHN GUEST
Subj: SINAV DUYURUSU
Path: DB0ABH<DB0CWS<DB0ZDF<DB0GE<DB0FRB<DB0CZ<DB0KFB<DB0AAB<DB0PV<OE2XOM<
   OE2XUM<OE5XBR<OE3XBS<S50BOX<IW3GRX<I3LUG<I3XTY<IW3EFI<IW3HHD<I3NXU<
   IK2QCA<IW5BFZ<IK0XUM<IK0MIL<TA2BBS
Sent: 001014/0941Z @:TA2BBS.#ANK.TUR.EU #:6243 [Ankara 15-20-40m] $:6243_TA2BBS
From: TA2MBD@TA2BBS.#ANK.TUR.EU
To : TRAC@EU


                 DUYURU

   Amatör Telsizcilik Snavlar 02.11.2000 tarihinde Ankara, 23.11.2000
tarihinde ˜stanbul illerinde yaplacaktr. Sözkonusu snavlara katlacak
adaylarn, snav tarihinden en ge‡ 15 gün önce aŸa§da belirtilen evraklarla
birlikte Telekomünikasyon Kurumu veya ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge
Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

  EKLER     :
  1. Amatör Telsizcilik Snav BaŸvuru Formu
  2. ˜ki adet vesikalk foto§raf
  3. Nüfus cüzdan sureti
  4. Diploma fotokopisi (tasdikli)
  5. 100.000 TL. 'lk ücret makbuzu (Ziraat Bankas YeniŸehir/ANKARA žubesi
       304001/908826 veya 304001/908829 no.lu TK hesaplarndan birine)


Read previous mail | Read next mail


 29.11.2020 05:47:48lGo back Go up