OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST

  
TA2MBD > TRAC   05.03.01 18:16l 54 Lines 1249 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 17276_TA2BBS
Read: GUEST
Subj: * De§iŸen žube Yönetimleri
Path: DB0AAB<DB0RGB<OE5XBL<OE3XSR<OK0PPL<OK0PKL<DB0MRW<DB0SON<DB0HBN<DB0SWR<
   DB0RBS<DB0LX<DB0CZ<DB0GE<LX0PAC<LX0HST<HA3PG<IK1ZNW<IK2QCA<IK2YHJ<
   I4UKI<IK6RUY<I6DQE<IW4BYK<I0XNH<IK0MIL<TA2BBS
Sent: 010201/1710Z @:TA2BBS.#ANK.TUR.EU #:17276 [Ankara 15-20-40m] $:17276_TA2B
From: TA2MBD@TA2BBS.#ANK.TUR.EU
To : TRAC@WW

#===
to TRAC @ WW
Title: SON DÖNEM žUBELER

         SON DÖNEM žUBELERDEK˜ YÖNET˜M DE¦˜ž˜KL˜KLER˜


                KADIKÖY žUBES˜
Kadköy žubesinin Ola§an Genel Kurulu 2 Aralk 2000 tarihinde yaplmŸtr.
Yeni Yönetim Kurulu :

BaŸkan  - A.KAD˜R SA¦LAM (TA2IK) 
Sekreter - BO¦A€HAN GÜLEN (TA2LM) 
Sayman  - MUSTAFA €A¦ATAY (TA2CNP)
Üye   - MUZAFFER SO¦UKPINAR (TA2DG)
Üye   - DEN˜Z KAHVEC˜O¦LU (TA2LZ)


                TEK˜RDA¦ žUBES˜
Yeni Yönetim Kurulu :

BaŸkan  - Metin Korkmaz (TA1ED) 
Sekreter - BarŸ Tuncel (TA1CGI) 
Sayman  - Mehmet €evik (TA1CIM)
Üye   - Tevfik Arcan (TA2CDM)
Üye   - Özcan Hunsoy 


                SAMSUN žUBES˜ 
Yeni Yönetim Kurulu :

BaŸkan  - Zeynel Abidin SO¦ANCI 
BŸk.Yrd - ˜lyas TÜRKER 
Sekreter - GökŸin Y.KIVAN€ 
Sayman  - Saim ALTINOK 
Üye   - Alaettin GÜNEY 
 

                ˜ZM˜R žUBES˜
˜zmir žubesinin 6. Ola§an Genel Kurulu 12 Kasm 2000 tarihinde yaplmŸtr. 
Yeni Yönetim Kurulu:

BaŸkan  - Süleyman GÖK€EN (TA3CKS)
BaŸk.Yrd.- Yldrm GEZG˜N (TA3CDI) 
Sekreter - Cihan EMRE (TA3BE) 
Sayman  - Ömer YARDAž (TA3AK) 
Üye   - Ümit YAL€IN (TA3CJS)


===#


Read previous mail | Read next mail


 18.06.2021 17:13:57lGo back Go up