OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST

  
PA3ESF > DUTCH  25.12.00 19:36l 197 Lines 10124 Bytes #999 (0) @ WW
BID : WLRB-435D
Read: GUEST
Subj: WLRB.2-2 24-12-2000 (Nederlands)
Path: DB0ABH<DB0CWS<DB0ZDF<DB0SEL<DB0RBS<DB0PSC<DB0ACH<PI8JOP<PI8ZAA<PI8WFL<
   PI8WFL<PI8JYL<PI8FWD
Sent: 001225/1306 11631@PI8FWD.#FRL.NLD.EU

RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
RY THE WORLD LINK RTTY BULLETIN  =  Freq..: 145300 en 3580 KHz RY
RY    ---oo---oo---oo---    -=- Relay.: 140077 KHz PA3GOS RY
RY ---oo---oo---oo---oo---oo--- -=-=- Time..: 20:00 Lt 19:00 UTC RY
RY   Contact and Friendship  + P + Mode..: 50Bd FM  50Bd LSB RY
RY    Linking the World..   + A + Mark..: 1275 Hz (laag).  RY
RY RTTY(at)NLDNET en DUTCH(at)WW -=-=- Packet: PA3ESF(at)PI8FWD  RY
RY http://www.worldlink.tmfweb.nl -=- E-mail: pa3esf@amsat.org  RY
RY Jaargang nr. 12 Afl. nr. 17 (435) Datum.: 24 December 2000  RY
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
 
 Eerste ARISS school QSO een succes. Het was een historisch moment
 ----------------------------------- voor Amateur Radio. Zo'n 200
jongeren, onderwijzers, ouders en vertegenwoordigers van de media
waren 21 december op de Luther Burbank Elementary School in de buurt
van Chicago getuige van het eerste succesvolle verbindingen van
Amateur Radio uit het International Space Station (ARISS) met een
school.
 
Verschillende leerlingen en een onderwijzer maakten een praatje met
Space Station Alpha Commandant William 'Shep' Shepherd, KD5GSL, via
ham radio. Een eerdere poging op 19 december was ondanks de uit-
gebreide technische voorbereidingen onsuccesvol.
 
Op 21 december echter, kwam Shepherd, gebruikmakend van de speciale
NA1SS call sign, meteen terug op een aanroep van veteraan en
SAREX/ARISS mentor Charlie Sufana, AJ9N, op de school. Sufana en
zijn ARISS team was in het betere deel van de 2 weken bezig geweest
het station en de antennes op te bouwen voor het geplande contact.
Het opbouwen van de antennes werd belemmerd door aanhoudende sneeuw-
stormen en lage temperaturen, maar hun inzet werd beloond.
 
''Ik ben blij dat we er in geslaagd zijn de zaak voorelkaar te krij-
gen'' aldus Sufana. ''De kinderen gingen uit hun dak.''
 
Tijdens de 10 minuten durende passage kregen 14 1e t/m 8e klassers
plus wetenschappelijk en wiskundig onderwijzeres Rita Wright een
kans om vragen aan Shepherd te stellen over het leven aan boord van
het ruimte station Alpha.
 
Shepherd vertelde dat hij het vooral leuk vondt om in het ruimte
station rond te kunnen zweven. Hij zei dat de bemanning een gedetai-
leerd log behielden over het leven in het ruimte station, en de
bemanningsleden vonden het prachtig om foto's te maken van de aarde
vanuit de ruimte. ''Omdat je dingen kunt zien die je op de grond
niet kunt zien.'' Sheperh gaf eveneens uitleg over het feit dat 90
procent van het water in de lucht aan boord van het ruimte station
wordt opgevangen en opnieuw gebruikt.
 
Ter afsluiting van het succesvolle contact, applaudiseerden de aan-
wezigen luid en riepen een hartelijk ''dank u'' en ''73'' naar
Sheperhd en zijn Rusische bemaningsleden.Sheperh zei dat hij uitkeek
naar de volgende school contacten. Nog meer scholen zijn in afwach-
ting van een ARISS school contact. Scholen in Virginia en New York
zijn voor volgende maand gepland om een verbinding te maken met het
ruimte station.
 
Meer informatie over deze verbindingen is te vinden op de ARISS web
pagina's:
 
 http://ariss.gsfc.nasa.gov/
 
........... Bron: Space bulletin van 22 december 2000, ARRL(C) WLRB.
 
++ PA3ESF + THE WORLD LINK RTTY BULLETIN + URETERP + R14 + JO33CC ++
++++++ Volgende uitzending op nieuwjaarsavond 1 januari 2001 +++++++
 
 ARLS026 AO-40 bljft stil. De AMSAT OSCAR-40 blijft stil, en de com-
 ------------------------- mando stations zijn er niet in geslaagd
om opnieuw verbinding te krijgen met de Amateur Radio satelliet. Men
had gehoopt dat de computer aan boord in een timeout op 16 december
het telemetrie baken zou herstarten en de grond crew enkele aanwij-
zigingen zou geven waarom de AO-40 op 13 december de uitzendingen
opeens stopte.
 
Peter Guelzow, DB2OS van AMSAT Duitsland, van het AO-40 team, zei
dat er na het weekend nog niets was vernomen,en de commando stations
proberen de verbinding opnieuw tot stand te brengen door blinde com-
mando's uit te zenden.
 
Wanneer de reset had plaatsgevonden dan was de configuratie van voor
de lancering van de satelliet opnieuw geladen en was er geprobeerd
om op de 70 cm band uit te zenden. Maar de 70 cm transmitter is
problematisch, en was het waarschijnlijk nodig de satelliet te con-
figureren voor de 2 meterband op het moment dat hij was gehoord op
aarde.
 
Het AO-40 team gaat door met het onderzoeken van de raporten van
zwakke signalen op de 2 meterband downlink frequentie 145.898 MHz
was van de AO-40 schijnt te komen, maar het beschouwd raporten van
telemetrie op deze frequentie als een misplaatste grap. Andere
raporten daarintegen blijven melding maken van een zwakke, ongemodu-
leerde draaggolf.
 
Guelzow zei vandaag dat het AO-team aangemoedigd is door een raport
van het North American Air Defense Command 'NORAD'. Dit raport meld
dat de AO-40 in zijn geheel is gevonden, en dat de orbit precies was
waar het moest zijn, dat de radar cross-sectie was zoals verwacht en
dat er geen andere stukken waren gevonden. Geulzow zei dat de bevin-
dingen van NORAD geruchten tegenspreken 'wat niemand van het eigen
team geloofde' dat de AO-40 zou zijn ge-explodeerd.
 
AMSAT-NA President Robin Haighton zei dat de grond controllers
meerdere opties bekijken.  Wanneer en waar de satelliet opnieuw zal
worden gehoord hangt voor een deel af wanneer de AO-40 een van de
'blinde commando's' zal oppikken die door de grond stations worden
verstuurd. Guelzow zei, wanneer er geen commando's werden geaccep-
teerd door de IHU-1 computer aan boord van de satelliet sinds het
contact op 13 december verloren ging, er dan op 21 december een
'command-assist' watchdog routine worden opgestart die de satelliet
door verschillende recieve, transmit, high-gain en low-gain antenne
modes heen laat draaien. Als de AO-40 enkele van deze commando's op
pikt, aldus Guelzow, zal de command-assist watchdog na de volgende
10 orbits resetten. Dit zal het wachten verlengen tot ergens na
kerstmis.
 
De 'watchdogs' zijn software resets, aldus Guelzow.De grond stations
willen een harde re-boot van de hoofd computer vermijden, wat wordt
overwogen als laatste redmiddel. 'Er is geen reden voor haast,en het
commando team wil geen enkele optie missen,'zei Guelzow.
................. Bron: Space bulletin van 19 december ARRL(C) WLRB.
 
++ PA3ESF + THE WORLD LINK RTTY BULLETIN + URETERP + R14 + JO33CC ++
++++++ Volgende uitzending op nieuwjaarsavond 1 januari 2001 +++++++
 
 PROPAGATIE in CYCLUS 23. De gemiddelde zonne flux en zonne vlekken
 ------------------------ stegen sterk de afgerlopen week. De ge-
middelde zonne flux was meer dan 47 punten hoger en de zonne vlekken
waarde steeg meer dan 85 punten. Geomagnetisch gezien was het een
rustige week, met planetarische A indexen in de enkele cijfers.
 
De zonne flux piekte waarschijnlijk op 20 december rond 2200 zulu
toen het een waarde bereikte van 207.7. De zonne flux die over dit
weekend werden voorspeld. vrijdag t/m maandag waren 195, 195, 190 en
190. De planetarische A index voor deze dagen is voorspeld op 12, 15
15 en 12. De reden voor de onstabiele geomagnetische condities is
een uitbarsting op 18 december dat een lichte verstoring zal veroor-
zaken.
 
Na dit weekend zal de zonne flux voor een korte periode zakken naar
140 rond 3 tot 5 januari. De volgende piek wordt van 18 tot 19
januari verwacht.
 
Check het Jan Alvestad's Solar Terrestrial Activity Report op:
 
 http://www.dxlc.com/solar/
 
Hij heeft een tabel met de maandelijkse gemiddelden van zonne flux
en vlekken waarden, met vrij constantie zonne vlekken waarde. Uit
deze table blijkt ook dat de hoogste maandelijkse gemiddelde zonne
flux in maart van dit jaar was, tenminste juli was bijna zo hoog. De
hoogste zonne vlekken waarde was in juli,en gedurende de maand april
laat het een constante zonne vlekken waarde zien van 120.8, wat mis-
schien de piek is van deze zonne cyclus. De piek van 23 is waar-
schijnlijk al voorbij, we kunnen tenminste nog verhoogde aktiviteit
krijgen wat de piek kan verlengen. Gelukkig komen zonne cyclussen
meestal sneller op dan dat ze afnemen.
 
De zonne vlekken waarde voor 14 t/m 20 december waren 157, 181, 217,
229, 174, 163 en 183 met een gemiddelde van 186.3. De 10.7 cm flux
was 182.2, 187.8, 190.5, 196.7, 198, 198.6 en 201.3, met een gemid-
delde van 193.6, en de geschatte planetarische A indexen waren 4, 3,
4, 8, 10, 5 en 4 met een gemiddelde van 6.3.
 
Bron: Propagatie Bulletin nr.51 door Tad Cook, K7VVV, Seattle, WA op
22 december, 2000..... Overgenomen van internet door PA3ESF(C) WLRB.
 
++ PA3ESF + THE WORLD LINK RTTY BULLETIN + URETERP + R14 + JO33CC ++
++++++ Volgende uitzending op nieuwjaarsavond 1 januari 2001 +++++++
 
 TENSLOTTE. Zo het zit er weer op voor vanavond, ik hoop dat alles
 ---------- ongeschonden bij u is aangekomen. Overname van artikelen
is alleen toegestaan met vermelding van de bron. Berichten voor het
bulletin kunt u sturen aan PA3ESF via PI8FWD, of aan W. Lap,
Bouekers 40, 9247 AR Ureterp..  Inmelden kan nog telefonisch via
(0512) - 302702 en voor de zendamateurs gaan we zo QSY naar 145.325
Mhz. Hebt u ons op de 80 meterband kunnen ontvangen, dan ook graag
telefonisch of een klein berichtje via packet of een E-mail naar
pa3esf-amsat.org, het - teken is het apenstaartje. De bulletins
kunnen ook worden opgevraagd op de home page van het WLRB:
 
http://www.worldlink.tmfweb.nl   of   http://www.qsl.net/pa3esf
 
Ik wens u een prettige avond verder en natuurlijk allemaal hele
fijne Kerstdagen toegewenst en een hele goede jaarwisseling.
 
Graag tot nieuwjaaravond 1 januari 2001........... 73' Weit, PA3ESF.
 
+ PA3ESF + END OF THE WORLD LINK RTTY BULLETIN + URETERP ++ JO33CC +
++++++ Volgende uitzending op nieuwjaarsavond 1 januari 2001 +++++++
 
NNNN
NNNN


Via Packet Systems VERON Friese Wouden, Beetsterzwaag, Fr. PI8FWD.#FRL.NLD.EU


Read previous mail | Read next mail


 18.06.2021 18:08:42lGo back Go up