OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST

  
PA3ESF > DUTCH  25.12.00 19:37l 204 Lines 10092 Bytes #999 (0) @ WW
BID : WLRB-434D
Read: GUEST DJ3DY
Subj: WLRB.2-2 17-12-2000 (Nederlands)
Path: DB0ABH<DB0CWS<DB0ZDF<DB0LJ<DB0ACH<PI8JOP<PI8ZAA<PI8WFL<PI8DAZ<PI8PWD<
   PI8CDR<PI8AWT<PI8JYL<PI8FWD
Sent: 001225/1250 @:PI8FWD.#FRL.NLD.EU #:11627

RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
RY THE WORLD LINK RTTY BULLETIN  =  Freq..: 145300 en 3580 KHz RY
RY    ---oo---oo---oo---    -=- Relay.: 140077 KHz PA3GOS RY
RY ---oo---oo---oo---oo---oo--- -=-=- Time..: 20:00 Lt 19:00 UTC RY
RY   Contact and Friendship  + P + Mode..: 50Bd FM  50Bd LSB RY
RY    Linking the World..   + A + Mark..: 1275 Hz (laag).  RY
RY RTTY(at)NLDNET en DUTCH(at)WW -=-=- Packet: PA3ESF(at)PI8FWD  RY
RY http://www.worldlink.tmfweb.nl -=- E-mail: pa3esf@amsat.org  RY
RY Jaargang nr. 12 Afl. nr. 16 (434) Datum.: 17 December 2000  RY
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
 
Eerder maakte AMSAT bekend dat de IHU-2 computer aan boord verant-
woordelijk zou kunnen zijn voor de verdwenen telemetrie. DE IHU-2
heeft al meerdere crashes gehad en wanneer de computer down gaat is
de telemetrie ook weg. Haigton zegt dat de IHU-2 een paar dagen
nodig heeft voor een time out en dan zichzelf reboot, '' en dan zijn
we weer in business, hopen we.''
 
Monitor-stations rond de wereld luisteren voor iedere signaal van de
AO-40 en Haighton zegt dat een paar amateur hebben gemeld dat ze een
zwak, ongemoduleerde carrier hebben gehoord op 145.898 MHz baken
frequentie sinds het baken is gestopt. Als dat waar is, dan zou dat
te maken hebben met een crash van de IHU-2.
 
AMSAT zegt dat speciale software aan boord van de AO-40 is ingesteld
om op zaterdagmiddag op te starten en geprogrammeerd is om een
ruimtevaartuig nood routine genaamd ''command-assist'' op te starten
welke een poging zal doen de communicatie te herstellen. Wanneer
eenmaal de communicatie is hersteld, aldus AMSAT, zullen de grond-
stations de beste kans maken om een aanwijzing te achterhalen voor
het incident welke de telemetrie uitzendingen heeft gestopt.
 
De ontbranding voor de wijziging van de orbit duurde drie minuten
langer dan gepland en stuurde de AO-40 naar een 60.000 Km apogee in
plaats van de geplande 50.000 Km. Haighton zegt dat wat hem betrof
de oorspronkelijk 19 uurs orbitale configuratie geen groot probleem
was, maar dat de grondstations een 16 uurs orbit wilden.
 
Ondertussen is het maar afwachten. ''Wanneer we wisten waar het
baken was hadden we geen probleem,'' aldus Haighton.
 
De nieuwe generatie Amateur Radio Satelliet beter bekend als Phase
3D werd midden november gelanceerd.
.......... Bron: ruimtevaart bulletins van de ARRL en AMSAT(C) WLRB.
 
++ PA3ESF + THE WORLD LINK RTTY BULLETIN + URETERP + R14 + JO33CC ++
+++  TRANSMISSION ON 20 METER BAND (14.077 MHZ) BY PA3GOS   +++
 
 DX-NIEUWS. Dit DX-bulletin werd mogelijk door bijdragen van Tedd,
 ---------- KB8NW, The OPDX Bulletin, Lee, WA7OBH, The Daily DX,
QRZ DX, 425DXnews, DXNL en Contest Corral from QST.
 
 GEORGIA, 4L. Mamuka, 4L2M, was QRV op 3795 kHz rond 0400 zulu.
 ------------
 
 NAURU, C2. Jack, VK2GJH, is t/m 22 december QRV als C21JH. Zijn
 ---------- activiteiten vinden plaats van 80 tot 6 meter. QSL via
zijn home call.
 
 ANGOLA, D2. Hossam, SU1HM/D2, is t/m februari 2001 QRV op 20 meter
 -----------
 
 IRAN, EP. Mohsen, EP3SMH, was QRV op 40, 20 en 15 meter tussen
 --------- 1230 en 1800 zulu.
 
 KYRGYZSTAN, EX. Vlad, EX8F, was QRV op 10105 kHz net voor 0230 zulu
 
 SCOTLAND, GM. Luister uit naar Pete, MM5PSL, die QRV is vanaf het
 ------------- Sumburgh Head Lighthouse op de Shetland eilanden,
IOTA EU-012, van 18 December tot 2 Januari, 2001. De meeste activi-
teiten zullen plaatsvinden in de buurt van de gebruikelijke light-
house frequencie 14270 kHz. QSL via WA7OBH.
 
 LIECHTENSTEIN, HB0. Wolf, DM2AUJ, zal QRV zijn als HB0/DM2AUJ van
 ------------------- 19 tot 23 December. Hij hoopt zich te concen-
treren op de lagere banden in CW. QSL via zijn home call.
 
 SOUTH KOREA, HL. Lee, DS4CNB, was QRV op 1825 kHz van 1130 tot
 ---------------- 1230 zulu in split frequentie.
 
 MINAMI TORISHIMA, JD1. Katumi, JD1BCK, was QRV op 21190 kHz net na
 ---------------------- 1000 zulu. QSL via JM1TUK.
        
 PAPUA NEW GUINEA, P2. Steve, VK4EMS, is opnieuw QRV als P29BI vanaf
 --------------------- het eiland Bougainville, IOTA OC-135, voor de
duur van twee maanden. De Activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats
op 20 meter in SSB en alleen in zijn vrije tijd. QSL via VK4EJ.
 
 CAMEROON, TJ. Dave, TJ1PD, is zoals gebruikelijk QRV op 21355 kHz
 ------------- net voor 1800 zulu. QSL via N5DRV.
 
 UKRAINE, UR. Een groep van Ukrainse operators is QRV als EN23RW van
 ------------ uit de stad Slavutich ter gelegenheid van het verwij-
deren van het laatste radio aktieve energie blok uit de centrale van
Chernobyl. QSL via UX2RY.
 
 ST. KITTS AND NEVIS, V4. Larry, KJ4UY, is t/m 18 december QRV als
 ------------------------ V47UY vanaf St. Christopher, IOTA NA-104,
op 80 tot 10 meter. QSL via zijn home call.
 
 FALKLAND ISLANDS, VP8. Rees, VP8DCD, was actief op 20 en 15 meter
 ---------------------- rond 2300 zulu.QSL via operator's instructie
 
 INDIA, VU. Pai, VU2PAI,was QRV op 1830 kHz tussen 2100 en 2200 zulu
 ----------
 
 CAMBODIA, XU. Jani, XU7AAP, was QRV in RTTY op 21084 kHz van 0700
 ------------- tot 0900 zulu. QSL via N2OO.
 
 LAOS, XW. XW0X was QRV op 40 meter voor 1600 en 2100 zulu. QSL via
 --------- operator's instructie.
 
 INDONESIA, YB. Leden van het Surabaya Timur club station waren QRV
 -------------- als YB3ZMI vanaf het eiland Madura, IOTA OC-237. Zij
waren aktief op 80, 40, 20, 15 en 10 meter in CW, SSB en ook in
RTTY, SSTV en PSK31. QSL via IZ8CCW.
 
 DIT WEEKEND OP DE RADIO. De Croatian CW Contest en de OK DX RTTY
 ------------------------ waren gepland voor dit weekend.
.... Bron: DX Bulletin nr.51, 14 december, 2000. ... PA3ESF(C) WLRB.
 
++ PA3ESF + THE WORLD LINK RTTY BULLETIN + URETERP + R14 + JO33CC ++
+++  TRANSMISSION ON 20 METER BAND (14.077 MHZ) BY PA3GOS   +++
 
 PROPAGATIE in CYCLUS 23. De zonne flux en zonne vlekken waarden
 ------------------------ waren laag ten opzichte van vorige week.
De gemiddelde zonne vlekken waarde was bijna 40 punten lager, en de
gemiddelde zonne flux waarde was tenminste 18 punten lager.
 
In het propagatie bulletin van vorige week werd gesuggereerd dat een
kort minimum in de zonne flux van 140.4 werd bereikt om 1800 zulu op
6 december (de officiele waarde voor die dag was om 2000 zulu 144.2)
maar uiteindelijk was de waarde een paar dagen nog lager. Na een
stijging naar 144.2 op 7 december, zakte het naar 134.7 op zaterdag,
9 december. De laagste waarde in deze periode was uiteindelijk om
1800 zulu die dag, toen het uitkwam op een waarde van 130.3.
 
In het vorige bulletin werd ook een planeetarische A index voorspeld
voor het 10 meter contest weekend van 25 en 15 voor zaterdag en zon-
dag, maar zo slecht werd het niet. De planeetarische A indexen voor
de twee dagen waren 16 en 9, wat veel minder was. De Mid-latitude K
indexen waren slechts 2 of 3 voor het hele weekend. Er was genoeg
activiteit op 10 meter voor de contest.
 
De huidige voorspellingen voor de volgende korte piek in de zonne
flux is wat smaller. De huidige data voorspeld een piek van 200
gecentreerd rond 22 en 23 december in plaats van 20 tot 23. De
volgende terug keer van onstabiele condities worden op 23 en 24
december verondersteld met een planeetarische A index van 15, maar
dit is gebaseerd op terug kerende condities van actieve zonne
regio's die in het zicht komen. 
 
Op donderdag groeiden de zonne vlekken groepen 9267 en 9264 er snel,
en 9267 ligt in het centrum van de zichtbare schijf, wat een poten-
tiele dreiging kan inhouden van zonne vlammen in de richting van de
aarde. Wanneer de zonne vlammen niet uitbarsten, zal de voorspelde
planeetarische A index tot 21 december mooi stabiel blijven met een
waarden van rond de 8. De zonne flux is voor 15 en 16 december voor-
speld op een waarde van 185 en voor 17 tot 21 december 190.
 
Na de winter nadert, is de pool regio donker en dat maakt propagatie
van Noord Amerika over de polen richting Europa en Asie moeilijker
op de hogere banden, De Maximum Usble Frequenties (MUF) zijn nu veel
lager dan met de piek in de condities tijdens de herfst equinox.
De activiteiten zullen zich s' nachts verplaatsen van 20 meter naar
40 meter. 
 
De zonne vlekken waarden voor 7 t/m 13 december waren 1 25, 81, 73,
58, 101, 95 en 173 met een gemiddelde van 100.9. De 10.7 cm flux was
144.2, 138.3, 134.7, 146.6, 143.6, 149.8 en 164.6, met een gemiddel-
de van 146, en de geschatte planeetarische A indexen waren 13, 17,
16, 9, 7, 5 en 4 met een gemiddelde van 10.1.
 
Bron: Propagatie Bulletin nr.50 door Tad Cook, K7VVV, Seattle, WA op
15 december, 2000..... Overgenomen van internet door PA3ESF(C) WLRB.
 
++ PA3ESF + THE WORLD LINK RTTY BULLETIN + URETERP + R14 + JO33CC ++
+++  TRANSMISSION ON 20 METER BAND (14.077 MHZ) BY PA3GOS   +++
 
 TENSLOTTE. Zo het zit er weer op voor vanavond, ik hoop dat alles
 ---------- ongeschonden bij u is aangekomen. Overname van artikelen
is alleen toegestaan met vermelding van de bron. Berichten voor het
bulletin kunt u sturen aan PA3ESF via PI8FWD, of aan W. Lap,
Bouekers 40, 9247 AR Ureterp..  Inmelden kan nog telefonisch via
(0512) - 302702 en voor de zendamateurs gaan we zo QSY naar 145.325
Mhz. Hebt u ons op de 80 meterband kunnen ontvangen, dan ook graag
telefonisch of een klein berichtje via packet of een E-mail naar
pa3esf-amsat.org, het - teken is het apenstaartje. De bulletins
kunnen ook worden opgevraagd op de home page van het WLRB:
 
http://www.worldlink.tmfweb.nl   of   http://www.qsl.net/pa3esf
 
Ik wens u een prettige avond verder en graag tot volgende week...
.................................................. 73' Weit, PA3ESF.
 
+ PA3ESF + END OF THE WORLD LINK RTTY BULLETIN + URETERP ++ JO33CC +
++ END OF TRANSMISSION ON 20 METER BAND (14.077 MHZ) BY PA3GOS +++
 
NNNN
NNNN


Via Packet Systems VERON Friese Wouden, Beetsterzwaag, Fr. PI8FWD.#FRL.NLD.EU


Read previous mail | Read next mail


 18.06.2021 17:06:50lGo back Go up