OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST

  
PA3ESF > DUTCH  25.12.00 19:37l 186 Lines 10752 Bytes #999 (0) @ WW
BID : WLRB-435C
Read: GUEST
Subj: WLRB.1-2 24-12-2000 (Nederlands)
Path: DB0ABH<DB0CWS<DB0ZDF<DB0LJ<DB0ACH<PI8JOP<PI8ZAA<PI8WFL<PI8WFL<PI8JYL<
   PI8FWD
Sent: 001225/1302 11630@PI8FWD.#FRL.NLD.EU

 
ryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryry
ryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryry
ZCZC
ZCZC
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
RY THE WORLD LINK RTTY BULLETIN  =  Freq..: 145300 en 3580 KHz RY
RY    ---oo---oo---oo---    -=- Relay.: 140077 KHz PA3GOS RY
RY ---oo---oo---oo---oo---oo--- -=-=- Time..: 20:00 Lt 19:00 UTC RY
RY   Contact and Friendship  + P + Mode..: 50Bd FM  50Bd LSB RY
RY    Linking the World..   + A + Mark..: 1275 Hz (laag).  RY
RY  iedere zondagavond vanuit  + 3 + Red...: PA3ESF, Weit Lap. RY
RY   Ureterp JO33CC R 14.  + E + Adres.: Bouekers 40    RY
RY regio: Groningen, Friesland + S + Qth...: 9247 AR Ureterp.  RY
RY     en Drenthe.....   + F + Tel...: (0512) 30 27 02  RY
RY RTTY(at)NLDNET en DUTCH(at)WW -=-=- Packet: PA3ESF(at)PI8FWD  RY
RY http://www.worldlink.tmfweb.nl -=- E-mail: pa3esf@amsat.org  RY
RY Jaargang nr. 12 Afl. nr. 17 (435) Datum.: 24 December 2000  RY
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++ Ik heb drie schatten, die ik koester en behoed: de eerste is +++
+++ liefde, de tweede tevredenheid, de derde Bescheidenheid:   +++
+++  slechts minnenden zijn moedig, slechts tevredenen mild,  +++
+++    slechts bescheidenen kunnen gezag uit oefenen.     +++
+++++++++++++++++++++ (3 Wijzen uit het Oosten) ++++++++++++++++++++
 
 INMELDERS 17-12-2000 - PA0BVD..........Bote - PA0RJW.......Remmelt
 --------------------- - PE1LYT............Be - PA3DVT..........Dini
- PA3EHR.........Doeke - PA2GJU...........Ger - PE1KLQ...........Jan
- PA3FGB...........Jan - NL-12650.....Hendrik - NL-6612.........Piet
- PE1FKP...........Jan - PA3BHT.........Harry - PD0JBR.........Thijs
- PE4BAS...........Bas - PE1BNJ..........Henk - PE1MPO..........Harm
- PE1ARD........Arnold - NL-12756.........Jan - PE1RGI..........Anne
- NL-11794......Gaatze - PA3FPE........Ljibbe - PD0MXN...........Jan
- PD0MDD..........Luit - NL-9179.....Meindert - NL-11607......Willem
- Om......Jan.Dijkstra - PD0PPK........Pieter - PD0MDK.........Klaas
- PA3BYZ..........Pier - PA3HCL.........Gepko - PD0GGB.......Lammert
- PD0LYF.......Bernard - PA3GOS......Tjalling - PE7OT/NL-719.....Cor
- DK6HK..........Klaas - Xyl.DK6HK......Helga - DO1KGW........Greame
- 37 inmelders........
 
Goedenavond allemaal, fijn dat u zo net voor Kerst het WLRB weer
meeleest. Er is vanavond weer veel informatie die wij met u willen
delen. Volgende week zenden wij de WLRB kalender uit.Deze uitzending
zal niet op zondag, oud jaars avond, maar op maandag nieuw jaars
avond worden uitgezonden.. Opletten dus...
 
++ Volgende week nieuwjaars uitzending op maandag 1 januari 2001 +++
 
Inmelden kan ook nu weer op de gebruikelijke wijze, voor de luister-
amateurs via het telefoon nr (0512)-30-27-02 En voor de zendamateurs
straks wanneer wij QSY gaan naar 145.325 Mhz. Voor die amateurs die
ons op 80 meter hebben ontvangen, graag een QSL naar R14, PA3ESF
of een berichtje via packet aan PA3ESF(at)PI8FWD of E-mail adres :
pa3esf(at)qsl.net of pa3esf(at)amsat.org wordt zeer op prijs gesteld
Telefonisch kan het natuurlijk ook. Veel succes met het meeschrijven
...................................................... Weit, PA3ESF.
 
++ PA3ESF + THE WORLD LINK RTTY BULLETIN + URETERP + R14 + JO33CC ++
++++++ Volgende uitzending op nieuwjaarsavond 1 januari 2001 +++++++
 
 Voor u bekeken Radcom juli 2000. In de rubriek Technical Feature,
 -------------------------------- het eerste deel van het onderwerp
Chirps een nieuwe manier om HF condities te bestuderen, door Peter
Martinez G3PLX.   In mei 1998 publiceerde ik hoe er met behulp van
een smalle spectrum analyzer en DSP techniek een goede propegatie
kon worden gegeven van HF signalen, gereflecteerd door bewegende
propegatie lagen zoals meteoor regens, ionosfeer lagen en zelf
vliegtuigen.
 
Deze techniek verschaft een methode waarbij een ieder met een SSB
ontvanger afgestemd op een ongemoduleert draaggolf dopplergrams kan
laten zien. Dit de aanwezigheid van reflecterende lagen laat zien
dat ze er zijn zolang ze blijven bewegen.Doplergrams hebben beweging
nodig. De noodzaak van bewegen is essentieel voor deze techniek. Het
is bijvoorbeeld niet mogelijk om twee gescheiden lagen te detecteren
als er geen relatieve beweging is tussen de lagen. Bovendien zolang
als de grootte van de Doppler shift afhankelijk is van de hoek van
intreding, is er nauwelijks Doppler shift voor lage hoek reflectie
vanuit de ionosfeer. Met andere woorden dit systeem is niet geschikt
voor lange afstand propogatie. Bijvoorbeeld een dopplergram van een
draaggolf bijna halverwege de aard omtrek laat niet zien dat er
korte- en lange pad signalen zijn. Dit is een uitdaging voor een
nieuwe techniek die dit soort zaken wel aan kan en een heel nieuw
hoofdstuk opent in nieuwe avonturen met betrekking tot het propoga-
tie ontwikkeling op de hf banden.
 
In plaats gebruik te maken van ongemoduleerde carriers is het beter
om een puls techniek te gebruiken. De uitgezonden pulsen zouden dan
opgevangen kunnen worden en zichtbaar gemaakt worden op een oscillo-
scoop. Als we gebruik maken van een SSB ontvanger met een bandbreed-
te van 3 kHz dan zou het mogelijk zijn pulsen te onderscheiden met
een afstand van 0.33ms. Dit is net genoeg om de reflecties te
onderscheiden van bijvoorbeeld de E en de F laag bij een bijna ver-
ticale hoek. Echter niet genoeg om de structuur te ontrafelen van de
onregelmatige propogaties met een smaller pad. Daar ik daar ook niet
geinteresseert ben mis ik dus niets als ik binnen deze 3 kHz blijf.
Ik zou best pulsen kunnen proberen als ik een andere amateur kon
vinden die op een geschikte afstand van mij v erwijderd was. Ongemo-
duleerde carriers zijn er wel te vinden op de HF banden waarmee ge-
experimenteerd kan worden. Echte als men uitkijkt naar pulserende
signalen dan is er niets te vinden, ook de woody woodpecker was niet
beschikbaar. Tot zover de studie van de HF propagatie, natuurlijk
gaat het nog veel verder maar wordt het wel heel technisch. Dus voor
de liefhebber er is altijd een kopie aan te vragen.
 
In de rubriek Technical feature het tweede deel van een compacte HF
lineair door Bruce Edwards G3WCE.In dit deel met name de constructie
van de uitgangsspoel met de mechanische constructie gegevens. Ook de
opstelling en bedrading van de bandschakelaar tezamen met de
uitgangsspoel uiteraard en dat met name de aftakkingen voor elke
band. Hiernaast wordt er ook nog aandacht geschonken aan de relais
besturing van het ontvang en zendrelais.  Zoals u zult begrijpen is
er nogal wat warmte ontwikkeling en die moet wel onder controle
worden gehouden. Bruce maakt hier gebruik van een 120 mm blower die
toch nogal wat herrie maakt. Met een eenvoudige schakeling is het
toerental te regelen en daarmee neemt de herrie ook af. Maar er moet
natuurlijk wel voldoende koeling overblijven.

++ PA3ESF + THE WORLD LINK RTTY BULLETIN + URETERP + R14 + JO33CC ++
++++++ Volgende uitzending op nieuwjaarsavond 1 januari 2001 +++++++
 
In de rubriek technical features de beschrijving van een audio
gestuurde S-meter voor direct conversion ontvangers, door Chas
Fletcher G3DXZ.Directe conversie ontvangers hebben normaal gesproken
geen AGC regeling simpel weg omdat ze geen midden frequent verster-
kers hebben die geregeld kunnen worden afhankelijk van het binnen
komend HF signaal. Daar de AGC spanning een directe afgeleide is van
het hoogfrequent signaal dat wordt ontvangen en is dit dus de aange-
wezen spanning om een s-meter te sturen en dat gebeurt dus ook. Bij
DC ontvangers wordt het signaal direct na de mixer versterkt door
een low-noise versterker met een vaste versterking en een groot
dynamisch bereik. De primaire versterkingsregeling zit meest al
achter de audio voorversterker.Bij zo'n uitvoering is het audio over
de volume regeling direct proportioneel met het HF signaal over het
lineaire bereik van het frontend.Met andere woorden waarom gebruiken
we dit audio signaal niet om een S-meter te sturen door de audio
signalen gelijk te richten. Het antwoord op de vraag is misschien
het beste te begrijpen als men zich realiseert typies deze signalen
zijn op de hf banden en hoe ze varieren.
 
S-units is de uitdrukking van signaal sterkte. Radioamateurs gebrui-
ken de uitdrukking van S1 tot S9 waarbij S9 in elk geval een schoon
en ruisvrij signaal moet zijn. In 1940 hebben de fabriekanten van
commerciele ontvangers geprobeerd een standaard te ontwikkelen met
betrekking tot de sterktes van ontvangen signalen. S9 moest dan een
spanning van 50 uvolt zijn over een belasting van 50 Ohm. En dit is
nog steeds waar het nu nog neerkomt. Dus laten we hier dan ook maar
vanuit gaan 50 uvolt is dus S9. Een S punt wordt beschouwd als 6dB
signaal verandering. Met andere woorden wordt de sterkte 1 S punt
hoger dan is er 6dB bij gekomen. Als het signaal zwakker wordt dan 1
S punt dan wordt het -6dB. Als je van S9 naar S8 gaat is de helft
van de spanning nog aanwezig. Dit betekend S9 is 50uvolt S8 is dan
25uvolt en dan is S1 0.19uvolt en dat is een zeer zwak signaal.
 
Gezien deze signalen zult u begrijpen dat bij de toepassing van een
conventionele versterker S9 volle schaal is en S8 ongeveer de helft
en S1 is nauwelijks meer te zien.Nou hoe dit allemaal weer goed komt
is te lezen in de rest van het verhaal.Verder zit er bij dit verhaal
een schema van het geheel en zelfs een print ontwerp. De print heeft
de afmetingen van 83 x 35mm.
 
In de rubriek down to earth een stukje over een elektrische noise
detector. Een zelfbouw project om een apparaat te bouwen die ge-
bruikt kan worden voor het opsporen van alle kraakjes, piepjes en
ander onheil wat de tegenwoordige apparatuur kan veroorzaken.
 
Dan tenslotte de rubriek technical topics door Pat Hawker G3VA.
 
1. Een nieuw leven voor de skirted dipole.
2. Hf propogatie bakens en voorspellingen.
3. V-mos lineaire versterkers voor 50mhz.
4. Multi wire antennes.
 
Tot zover de radcom van juli 2000. Mocht u geintersseert zijn in een
copie van een genoemd artikel dan is dit aan te vragen via PA3ESF.
.......................................... 73' Bote, PA0BVD(C) WLRB.
 
++ PA3ESF + THE WORLD LINK RTTY BULLETIN + URETERP + R14 + JO33CC ++
++++++ Volgende uitzending op nieuwjaarsavond 1 januari 2001 +++++++
 
Einde W.L.R.B. deel 1 van 2, zie voor het vervolg Deel 2-2.

Via Packet Systems VERON Friese Wouden, Beetsterzwaag, Fr. PI8FWD.#FRL.NLD.EU


Read previous mail | Read next mail


 18.06.2021 15:56:43lGo back Go up